Het Lab

Lab van Troje verenigt burgers, bedrijven, overheden en organisaties. Met strategisch gekozen experimenten wil Lab van Troje concrete ervaring opdoen en tonen dat structurele veranderingen mogelijk zijn.

Het vormt een creatief laboratorium dat zo oplossingen aanreikt om versneld te komen tot een duurzame, leefbare en klimaatneutrale Gentse regio.

Een tijdelijk netwerk

Het Lab werd in 2013 opgericht als een tijdelijke 'vehikel' om een nieuwe dynamiek in Gent te brengen. Op 31/12/2017 ontbindt de organisatie zich en kan iedereen die dit wil verderbouwen op de Trojaanse experimenten.

Onze experimenten

Via deze experimenten wil het Lab de omslag naar een duurzame Gentse regio versnellen. Contacteer ons als je goesting hebt om hieraan bij te dragen.

Lab van Troje en Stad Gent zoeken samen uit hoe ze het winkelen van de toekomst vandaag al zichtbaar kunnen maken. 

#a5a5a5 #c8c8c8

Winkelen van Straks

De Leefstraat is een experiment waarin bewoners hun straat onder handen nemen en ombouwen tot hun droomstraat.  

#a5a5a5 #c8c8c8

Leefstraat

Contacteer ons om samen een project op te richten!

+

Winkelen van Straks

“Het enthousiasme en de vele persoonlijke contacten van het SHOP&HOP-team, hebben
echt heel veel teweeg gebracht en veel handelaars gelinkt aan elkaar” (Annelies, De Gouden Pluim, Vrijdagmarkt Gent)

Veranderingen in het winkellandschap zijn van alle tijden, maar momenteel staat het systeem zoals we het decennia lang kennen onder druk. Heel wat trends en gebeurtenissen spelen in op het leven van de Gentse handelaars. Hier gingen Lab van Troje en PUUR Gent mee aan de slag.

Al doende – met het proefproject SHOP & HOP – winkel handenvrij – ging het Lab in gesprek met de handelaars in het centrum van Gent. Kan dit project de aantrekkelijkheid van handelaars in Gent vergroten en de beleving voor de klanten versterken of liggen de oplossingen elders?

Experimenteren in de praktijk
Na een intensieve traject, kwamen Bringme en Bubble Post als beste marktspelers uit de bus om een jaar lang een test op te zetten: een systeem van afhaalpunten en koeriers zorgden ervoor dat klanten hun aankopen konden achterlaten in de winkel en 90 minuten later afhalen op het punt naar keuze. Er werd niet zozeer geëxperimenteerd met de technologie (die was beschikbaar en werkte), maar wel met de zoektocht naar hoe deze technologie de aantrekkelijkheid van de lokale handel kon verhogen.

Het proefproject eindigde op 1 oktober 2017. De reacties van de gebruikers waren zeer positief, maar als businessmodel blijkt de markt momenteel nog niet rijp om een gelijkaardig project zonder sterke overheidssteun draaiende te houden. De deelnemende handelaars waardeerden de inspanningen, in het bijzonder de verschillende bijeenkomsten waaruit een uitgebreider netwerk groeide van handelaars die elkaar kennen en samen initiatieven ondernemen.

Content door Gent
Het experiment was tevens een middel om uitgebreid in gesprek te gaan met de Gentse handelaars – nieuwkomers en gevestigde waarden, kleine zelfstandigen en grote ketens. Gesprekken over SHOP & HOP bleken een ideale aanleiding om meer te weten te komen over het ondernemen in het centrum van Gent. In het boekje Content door Gent bundelt Lab van Troje alle dromen en bekommernissen. Het toont de veranderingen die de handelaars en kun klanten zien. En welke ideeën zij hebben. Het is bedoeld als input voor Stad Gent én als inspiratie voor handelaars die graag verder willen samenwerken.

Leefstraat

Vroeger voelde ik me thuiskomen wanneer ik mijn voordeur binnenstapte. Sinds de Leefstraat ervaar ik dit gevoel bij het binnenrijden van de straat. (Giel, Biekorfstraat Gent)

De Leefstraat is een experiment waarin in praktijk uitgezocht wordt hoe een autovrije of autoluwe inrichting samen met het gebruik van (nieuwe) buurtparkings voor nieuwe ontmoetingsruimte en een sterker buurtgevoel kan zorgen.

Elke Leefstraat is anders, maar het vertrekpunt is steeds hetzelfde: bewoners gaan – onder begeleiding van Lab van Troje en Stad Gent – het gesprek met elkaar aan over de toekomst van hun straat. Telkens wordt uitgebreid de tijd genomen om alle dromen én angsten in kaart te brengen. Vervolgens start een co-creatieproces met bewoners, Lab én Stad om voor elke uitdaging een oplossing te vinden. Enkel wanneer al deze oplossingen gevonden zijn, kan overgegaan worden tot het echte bouwen. Twee à drie maanden lang nemen de bewoners hun straat onder handen en bouwen ze om tot hun droomstraat.

Op zoek naar oplossingen
Zowel in het hele voortraject als tijdens de Leefstraatperiode botsen initiatiefnemers niet enkel op dromen, maar ook op bezorgdheden en uitdagingen. De oplossingen die hiervoor gevonden worden, zijn leerrijk voor iedereen in de stad. Ze tonen ons delen van het antwoord op uitdagingen zoals bijvoorbeeld de parkeerdruk in dichtbevolkte wijken.

Wanneer een straat bijvoorbeeld tien parkeerplaatsen anders wil inrichten, dan kan er pas een Leefstraat gebouwd worden zodra tien bewoners gevonden worden die hun auto op een andere plaats willen parkeren. Niet in de straat om de hoek, maar op een een (nieuwe) buurtparking of afstandsparking. Vanuit het netwerk worden deze mensen ondersteund met (elektrische) fietsen, nieuwe fietsenstalling aan de parking, taxicheques, bustickets,.. Wanneer deze test werkt, dan is een antwoord gevonden op de parkeerproblematiek in de wijk én de droom van mensen om een autoluwe omgeving. Op deze manier wordt elke uitdaging in de straat aangepakt.

Nieuwe manier van co-creatie
De Leefstraten zijn geen top-down opgelegd project, noch een louter bottom-up bewonersinitiatief. Ze zijn een wisselwerking tussen bewoners, Stad, organisaties en bedrijven. Bewoners slaan de handen in elkaar, leren elkaar beter kennen en gaan aan de slag met uitdagingen in hun straat (meer ontmoetingsruimte, vereenzaming van oudere bewoners, verkeersonveilige straatinrichting,…). Voor Stad Gent zijn de Leefstraten als een proeftuin voor oplossingen rond parkeren, straatinrichting of de zoektocht naar nieuwe vormen van bewonersparticipatie. De ambtenaren steken ook mee de handen uit de mouwen. Ze zoeken oplossingen, helpen bemiddelen bij conflicten en stellen hun expertise ter beschikking van de bewoners. Lab van Troje begeleidt bewoners, Stad én geïnteresseerde bedrijven en organisaties doorheen het hele proces. Het Lab zorgt dat de tijd genomen wordt om de belangen van alle bewoners in kaart te brengen. Het legt de link met bedrijven die mee de oplossingen voor de uitdagingen willen aanbieden..

www.leefstraat.be

www.leefstraatcongres.be

Onze Cahier

Cahier 1 – De Leefstraat, experimenteren met de stad van straks

Speciaal voor iedereen die aan de slag wil gaan met participatie en co-creatie verzamelde Lab van Troje haar ervaringen uit het Leefstraat-experiment in een eerste Cahier. Samen met professoren, onderzoekers, beleidsmakers en andere experten bieden we je nieuwe inzichten in het zoeken naar oplossingen voor stedelijke uitdagingen. Ontdek samen met hen hoe de bewoners van 15 Gentse straten zorgden voor een nieuwe kijk op burgerparticipatie en een andere relatie tussen de Stad en haar bewoners.

Onder andere professor Jan Rotmans, professor Filip De Rynck, socioloog Yves De Weerdt en transitie-expert Pepik Henneman komen aan bod. Bekijk hier de volledige inhoudstafel. Tom Palmaerts - trendwatcher bij Trendwolves en bewoner van een Leefstraat - gaat in zijn artikel op zoek naar verklaringen voor wat hijzelf ‘het fenomeen’ Leefstraat noemt.

Dit artikel, samen met een artikel over de totstandkoming van het Leefstraat-experiment, kan je hiernaast alvast downloaden en lezen.

Koop nu het gedrukte cahier en steun zo Lab van Troje. Bij verzending binnen België betaal je 10 euro per stuk. Bij verzending binnen Europa betaal je 15 euro per exemplaar. Portkosten inbegrepen. Bestellen kan door te mailen naar cahier@labvantroje.be met vermelding van het aantal gewenste exemplaren.

Laat van je horen

Hoe kunnen wij jou helpen om samen de stad van straks dichterbij te brengen?

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw bericht